سازمان مهاجرتی جی اس آی

موسسه جی اس آی در ونکوور ، کانادا از شرکت های خوشنام کانادایی در اخذ ویزای مهاجرتی کانادا و اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا میباشد. ما با بهره مندی از وکلای رسمی مهاجرت ، عضو ICCRC کانون رسمی مشاوران مهاجرت کانادا ، پل ورود بسیاری از مهاجران موفق به کانادا بوده ایم.

وکیل مهاجرت به کانادا
خدمات رسمی اخذ ویزا و اقامت کانادا

وکیل مهاجرت کانادا

ویزای دانشجویی کانادا

اخذ ویزای دانشجویی کانادا ، تمدید ویزای تحصیلی و مشاوره جهت اقامت دائم کانادا پس از تحصیل و اخذ اجازه کار برای دانشجو و همراه وی

ویزای دانشجویی

مهاجرت کاری به کانادا

اخذ ویزای اقامت دائم کانادا با روش مهاجرت کاری یا اسکیلد ورکر برای دارندگان مدرک زبان و تحصیلات بالا با روش امتیاز سنجی

مهاجرت کاری

مهاجرت سرمایه گذاری

هر ساله استان کبک از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کبک، دعوت کرده و واجدین شرایط را برای اخذ اقامت دائم به دولت  فدرال معرفی میکند

مهاجرت استانی کانادا

استانهای کانادا مرتبا ظرفیتهای پذیرش مهاجر خود را مازاد بر ظرفیتهای دولت مرکزی اعلام میکنند. که فرصت خوبی برای اخذ اقامت دائم کانادا محسوب میگردد

دنبال هرچه هستید جستجو کنید👇

استانهای تحت پوشش ما در برنامه های مهاجرتی کانادا

موسسه جی اس آی در ونکوور کانادا ، تجربه چندساله در اخذ اقامت و پذیرش به روشهای استانی زیر را دارد

موکلین ما ، تصدیق می کنند

نظرات برخی از موکلین ما